Afspejlinger 2

Antologien ”Afspejlinger – kunst kultur politik samfund” er udviklet af Nordisk Kulturfond og bygger på fondens ambitioner om at udvide perspektivet på kunst- og kulturpolitikken og udvikle en forståelse for kunst og kulturs betydning i samfundet.

Den er blevet til over en fireårig proces og i et tæt samarbejde med den svenske journalist og dramaturg Gunilla Kindstrand. Indholdet består af essays og samtaler med en række tænkere, forskere, embedsfolk og kunstnere, der alle har lang erfaring fra forskellige fagområder i og udenfor Norden.

Bogen henvender sig bredt til såvel beslutningstagere som kunstnere og kulturaktører, akademikere og alment interesserede i kunsten, kulturen og dens politik.

”Vi er så glade for, at vi med denne antologi kan invitere til nye og nødvendige samtaler om kulturpolitikken i de nordiske lande. I Nordisk Kulturfond har vi igennem flere år arbejdet for at skabe nye sammenhænge for kulturpolitikkens udvikling på nordisk niveau, og ofte med udgangspunkt i den særlige viden, som kulturfeltets aktører besidder. Vi kan nemlig se, at kunsten og kulturens rolle i velfærdssamfundet har ændret sig, og at der findes et behov for at nytænke nogle af de institutionelle præmisser og begreber, der længe har fungeret som en selvklar kulturpolitisk grammatik i de nordiske lande. Med antologien har vi derfor taget initiativ til at samle nogle nye perspektiver ind og givet plads til stemmer, der er med til at udvide diskussionsrammerne og danne et inspirerende afsæt for videre samtaler om fremtidens kulturpolitik.”, siger Nordisk Kulturfonds direktør Benny Marcel.

Unikke indlæg fra forskellige sider af Norden
Bogens bidragsydere er bl.a. Ove Kaj Pedersen, professor emeritus i komparativ politisk økonomi, Eva Bergquist, forvaltningschef i kulturforvaltningen i Region Stockholm, den islandske kunstner Olafur Eliasson, Maria Jørstad, daglig leder for Talent Norge og Frederik Tygstrup, leder af forskningsprojektet ”Kunsten som Forum”. Artiklerne berører og diskuterer emner som kunstens rolle i demokratiet, relationen mellem centrum og periferi, forholdet mellem det nationale og globale, udvikling af kunsten og kulturens finansielle og institutionelle rammer samt kunstens og kulturens afgørende rolle i udviklingen af bæredygtige samfund.
Indholdet er udarbejdet og samlet både før og efter coronapandemiens indtog.

”Der er en bred erkendelse af, at kulturpolitikken har stadig sværere ved at gøre sig relevant for samfundet. På trods af dette, har der manglet fora, hvor disse spørgsmål kan diskuteres åbent og frit,” siger Gunilla Kindstrand, som har lavet interviewene i bogen og fungeret som redaktør. ”Det nordiske perspektiv har ikke de samme blokeringer som de nationale, hvilket har skabt en interessant følelse af frihed i interviewene. Samtalerne gik ofte sine egne og uforudsigelige veje, og min ambition har været at fremhæve nogle temaer, men også at formidle noget af kom­pleksiteten i samtalerne."

Ønske om at involvere flere aktører fremover
Antologien belyser nogle aktuelle behov og tendenser i det kulturpolitiske landskab, der kalder på styrket dialog og samarbejde på tværs af landegrænser og samfundssektorer. Som en del af antologiens efterliv er Nordisk Kulturfond i gang med at planlægge en møderække i de forskellige nordiske lande, hvor bogens temaer og indsigter kan blive diskuteret videre. En del af disse møder arrangeres i regi af det nye nordiske partnerskabsprojekt, som fonden igangsatte sidste år. Det forventes at blive færdigetableret i løbet af efteråret i form af en ny organisation, der skal fungere som platform og infrastruktur for tværgående partnerskaber, erfaringsudveksling og diskussion af kunsten og kulturen samt deres forhold til og påvirkning de nordiske samfund.

”Antologien er med til at illustrere, hvordan der er opstået et behov for at gentænke eksisterende modeller, skabe ny viden og opbygge dialog på tværs af samfundssektorer. Vi ser, at mange flere aktører vil kunne gå sammen og være med til at stimulere udviklingen af kulturpolitikken proaktivt ved at bruge ressourcer på vidensindsamling og skabe arenaer for samtaler på regionalt, nationalt og nordisk niveau.
Derfor initierer vi et nyt partnerskabsprojekt som både skal være en tænketank og et mødested og en platform for nye partnerskaber. Med dette initiativ vil vi arbejde for, at vi i Norden har muligheden for at gå forrest. Igennem eksperimenter, dialog og forankring kan vi blive konkrete og demonstrere kunstens og kulturens enorme betydning for vores liv og fremtid både i og uden for Norden.” Det siger Eline Sigfusson, som er stedfortrædende direktør i Nordisk Kulturfond og ansvarshavende redaktør af antologien.