Field Notes 2019 Image Johanna Salmela

Fra projektet “State of the Art Network – a transdisciplinary collaboration facing the Anthropocene”. Foto: Johanna Salmela.

I årsberetningen for 2020 præsenterer vi fondens årsregnskab og redegør for vores tværgående strategiske indsatser og arbejdet med fondens støtteprogrammer: Projektstøtte, Opstart, Puls, Globus (herunder Globus Opstart).

I et år, der var stærkt påvirket af coronapandemien, har fondens strategi været velfungerende og fleksibel i forhold til de udfordringer, som coronapandemien har ført med sig. Fondens støtteprogrammer har også kunnet favne de mange projektændringer, der har været i årets løb.

Årsberetningen giver et billede af den udviklingsdagsorden og den kreativitet og kraft, som Nordisk Kulturfond er en del af, når det gælder internationalt samarbejde i nordisk regi.

Læs fondens årsberetning for 2020 her.