Sergio Capuzzimati 78Qyfn9k2lw Unsplash

Årsregnskabet udarbejdes efter Nordisk Ministerråds Økonomireglement og Nordisk Ministerråds forskrifter, og revisionen vurderer, at årsregnskabet er i overensstemmelse med begge dele.

I begyndelsen af juli offentliggøres fondens årsberetning og regnskab for 2020.