Christiansborg

Budgettet for det nordiske samarbejde er blevet diskuteret i offentligheden inden beslutningen på grund af bekymringen for betydelige nedskæringer i finansieringen af kultur- og uddannelsessamarbejdet.

I budgetaftalen bliver uanvendte midler fra tidligere år overført til kultur- og uddannelsesområdet, satsninger på unge og sprog samt til forberedelse af en fond for klima og biodiversitet. Aftalen styrker blandt andet finansieringen af flere kulturstøtteprogrammer og nordiske kulturinstitutioner, sprogsamarbejdet, Norden i Skolen og Nordjobb samt Nordisk litteraturuge. Beslutningen reducerer også de planlagte besparelser på Nordisk Kulturfonds budget.

– Vi frygtede store nedskæringer i en sektor, som allerede er blevet ramt hårdt, men dette budget skaber rammerne for et fortsat stærkt kultursamarbejde, siger Formand for Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden, siger Kjell-Arne Ottosson i en pressemeddelelse d. 2.11.

Nordisk Råds præsident, Bertel Haarder, er ligeledes glad for, at kultur- og uddannelse også er prioriteret højt i arbejdet i 2022.

– For Nordisk Råd var det uhyre vigtigt, at kultur- og uddannelsesområdet ikke blev ramt af endnu et slag efter alle de problemer, som pandemien medførte, siger han. Vi synes naturligvis også, at den grønne omstilling er vigtig, men kultursamarbejdet er en grundsten i vores samarbejde, siger han.

Læs mere på hjemmesiden for det officielle nordiske samarbejde