COLOURBOX35457793

Fonden har i mange år fulgt en udbetalingspraksis for projektstøtte, hvor støtten udbetales i 2 eller 3 rater, afhængigt af beløbets størrelse. Fra 2020 vil fonden følge en ny, forenklet udbetalingsmodel, som gør det muligt at udbetale støtten tættere på kunst- og kulturprojekternes egne behov og praksis.

  • Ved bevilling til og med 100.000 kr. eller projektperiode under 6 måneder udbetales bevillingen i 1 rate.
  • Hvis en bevilling er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i to rater: Første rate ved projektstart og anden rate midtvejs i projektet.

Obs. Den nye model gælder kun alle nye tilsagn fra 2020. Alle projektet, der har fået tilsagn før 2020, vil følge den tidligere udbetalingsmodel indtil projektets afslutning.

Læs mere om hvordan støtten udbetales her.

Har du spørgsmål til det nye ansøgningssystem eller de nye udbetalingsmodeller, er velkommen til at kontakte os pr. mail eller pr. telefon.