Nyheder

I nyhedsbrevet får du nyheder om fondens ansøgningsmuligheder, særlige temasatsninger og kulturpolitiske initiativer. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du afmelde dig i linket ”Unsubscribe” i et af vores nyhedsbreve. Du kan også skrive til kulturfonden@norden.org. Når du afmelder dig nyhedsbrevet, bliver dine oplysninger slettet.

Nordisk Kulturfonds årsberetning 2020

I 2020 har Nordisk Kulturfond bl.a. lanceret et nyt ansøgningssystem, igangsat støtteprogrammet Globus Opstart og haft berigende dialoger med en lang række aktører i og udenfor Norden. Det var også et år, der blev påvirket kraftigt af coronapandemien.
02.07.2021
Ny rapport fra Øresundsinstituttet præsenterer tolv perspektiver på kultursektoren i Danmark og Sverige

Ny rapport fra Øresundsinstituttet præsenterer tolv perspektiver på kultursektoren i Danmark og Sverige

Til rapporten har man interviewet tolv kulturchefer, som arbejder på den anden side af Øresund, for at samle deres viden om og perspektiver på dansk og svensk kultur. Rapporten indeholder også et interview med Nordisk Kulturfonds direktør Benny Marcel.
02.07.2021
Nordisk Kulturfond sætter retning for fremtidens kultursamarbejde med opdateret og forlænget strategi

Nordisk Kulturfond sætter retning for fremtidens kultursamarbejde med opdateret og forlænget strategi

Nordisk Kulturfonds bestyrelse har besluttet at forlænge fondens strategi med yderligere tre år, så den nu løber til og med 2025. De tværgående indsatser er samtidig blevet præciseret, så vi i den kommende periode kan arbejde for at etablere bredere finansiering og engagerer os i det nordiske kultursamarbejde på nye måder, fx igennem strategiske partnerskaber.
28.06.2021
Nordisk Kulturfonds årsregnskab for 2020 er godkendt af Rigsrevisionen

Nordisk Kulturfonds årsregnskab for 2020 er godkendt af Rigsrevisionen

Rigsrevisionen konkluderer, at Nordisk Kulturfonds årsregnskab giver et retvisende billede af resultatet af Nordisk Kulturfonds aktiviteter for regnskabsåret 2020.
23.06.2021
Vis mere